प्राप्त परिस्थितीला कलाटणी मिळण्याची संधी उपलब्ध होण्याचा योग.