मेष – वाद आज निवळेल. प्रयत्न केल्यास वाद कायमचा संपेल.