बनावट नोटांचा खुळखुळा तुमच्या हातात?

Last Updated: Tuesday, July 16, 2013, 11:49

तुम्हाला तुमच्या कष्टाच्या कमाईवर पाणी सोडण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्याचं कारण आहे बनावट नोटा...

कोल्हापुरात नकली नोटांचा सुळसुळाट!

Last Updated: Monday, July 15, 2013, 23:56

रोजच्या व्यवहारात आपण नोटांचा वापर करतो. नोट घेतांना फारसं लक्ष देत नाही. पण त्यामुळं तुम्हाला तुमच्या कष्टाच्या कमाईवर पाणी सोडण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्याचं कारण आहे बनावट नोटा..

बनावट नोट, खिशाला चाट

Last Updated: Monday, September 17, 2012, 23:27

बनावट नोटा कुठून आणल्या जातात आणि त्या ओळखयाच्या कशा हे आम्ही तुम्हाला दाखविणार आहोत.. मात्र त्यापूर्वी पहाणार आहोत देशात कोणकोणत्या राज्यात बनावट नोटांचा साठा पोलिसांनी जप्त केलाय ते....सुरुवात बंगळुरु शहरातपासून करणार आहोत...बंगळुरु पोलिसांनी नुकताच बनावट नोटांचा साठा जप्त केलाय.