sacred pond

ଏଇଠି ଗାଧୋଉଥିଲେ ମହାବଳି ବାଳି

ମାଲକାନଗିରି ସହର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଲିସାଗର ବନ୍ଧ । ପୁରାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପୌରାଣିକ ବନ୍ଧ ଏବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । 

Oct 7, 2019, 07:00 PM IST