mrudanga business

ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ମୃଦଙ୍ଗ କାରିଗରଙ୍କ ବେଉସା

ଦିନ ଥିଲା ଉକ୍ତସାହିର ଦଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମରାମତି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ସାହିକୁ ମୃଦଙ୍ଗା ସାହି ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭୀମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ହରାଇଛନ୍ତି । 

Dec 17, 2019, 06:32 AM IST