உலோகக் கழிவுகளால் பிரதமர் மோடிக்கு 14 அடியில் சிலை

ஆந்திர மாநிலம் தெனாலியில் உலோகக் கழிவுகளால் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு 14 அடியில் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம் தெனாலியில் உலோகக் கழிவுகளால் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு 14 அடியில் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

1 /4

ஆந்திர மாநிலம் தெனாலியில் உலோகக் கழிவுகளால் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு 14 அடியில் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2 /4

10-15 ஊழியர்களால் 2 மாதங்களில் வடிமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிலை, பெங்களூருவில் நிறுவப்பட உள்ளதாக தகவல்.

3 /4

முழுக்க முழுக்க உலோகங்களால் இந்த சிலை செய்யப்பட்டுள்ளது

4 /4

மோடி ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் இந்த புகைபடங்கள் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது

You May Like

Sponsored by Taboola