நடிகை ஸ்ரீதேவி-யின் இறுதி பயண புகைப்படங்கள்!

Feb 28, 2018, 06:24 PM IST
1/20

தீபிகா படுகோனே (Pic Courtesy: IANS)

2/20

ஜெயா மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராய் பட்ஷன் (Pic Courtesy: IANS)

3/20

சுஷ்மிதா சென் (Pic Courtesy: IANS)

4/20

சோனம் கபூர் மற்றும் ஆனந்த் அயூஜ்  (Pic Courtesy: IANS)

5/20

சஞ்ஜய் கபூர் (Pic Courtesy: IANS)

6/20

மாதுரி தீக்ஷிட் மற்றும் ஸ்ரீராம் (Pic Courtesy: IANS)

7/20

ஹெமா மாலினி மற்றும் ஈஷா டியோல் (Pic Courtesy: IANS)

8/20

ஹர்ஷவர்தன் கபூர் (Pic Courtesy: IANS)

9/20

ஹர்தா மற்றும் சித்தாந்த் கபூர்

10/20

அஜய் தேவ்கன்

11/20

டிம்பல் கப்பாடியா

12/20

வித்யா பாலன் மற்றும் சித்தார்த் ராய் (Pic courtesy: IANS)

13/20

ஹாயித் மற்றும் மீரா கபூர் (Pic courtesy: IANS)

14/20

ஜாக்கி ஹராப்  (Pic courtesy: IANS)

15/20

சித்தார்த் மல்லோத்ரா (Pic Courtesy: IANS)

16/20

சஞ்ஜய் லீலா பன்சாலி (Pic Courtesy: IANS)

17/20

ரவினா தண்டூன் (Pic Courtesy: IANS)

18/20

மல்லிக்கா அரோரா (Pic Courtesy: IANS)

19/20

ஐஸ்வர்யா ராய் (Pic Courtesy: IANS)

20/20

அர்பாஸ் கான் (Pic Courtesy: IANS)