12th Class Results

 12th Class Chemistry ಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬರಿ 24 ಅಂಕ....ಆಗಿದ್ದು IAS ಅಧಿಕಾರಿ.....!

12th Class Chemistry ಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬರಿ 24 ಅಂಕ....ಆಗಿದ್ದು IAS ಅಧಿಕಾರಿ.....!

ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಾಗುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಅಂಕಗಳೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Jul 15, 2020, 06:46 PM IST