Honda Booking

ಕೇವಲ ರೂ.5000 ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ Honda Jazz, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕೇವಲ ರೂ.5000 ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ Honda Jazz, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ

Honda Jazz ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಹೋಂಡಾ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೂತನ ಜಾಜ್ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Aug 10, 2020, 06:08 PM IST