“ஏவுகணை நாயகன்” டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சிந்தனைகள்...!!

சிவா முருகேசன் | Oct 15, 2018, 09:23 PM IST
1/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"எல்லாப் பறவைகளும் மழைக் காலங்களில் கூடுகளில் அடையும். ஆனால் கழுகு, மழையைத் தவிர்க்க மேகத்துக்கு மேலாகப் பறக்கும்".

2/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"ஒரு சிறந்த புத்தகம் நூறு நல்ல நண்பர் சமமாக இருக்கும் , ஆனால் ஒரு நல்ல நண்பர் ஒரு நூலகத்துக்கு சமமாக இருக்கும்".

3/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"தோல்விகளை எதிர்கொள்ள  கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அதுதான் வெற்றிக்கான மிக முக்கியமான திறமை".

4/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"நீங்கள் சூரியனைப் போலப் பிரகாசிக்க வேண்டுமானால், முதலில் சூரியனைப் போல எரிய வேண்டும்".

5/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள். கனவுதான் சிந்தனையாகவும், சிந்தனைதான் செயலாகவும் மாறுகிறது".

6/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"மிக உயர்ந்த லட்சியம், மனிதர்களுக்கான எல்லை என்ற சுவர்களைத் தகர்க்கிறது".

7/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"கடின உழைப்பு, நேர்மைக்கு மாற்று எதுவும் இல்லை; நிச்சயமாக எதுவும் இல்லை".

8/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

" நீங்கள் உறங்கும்போது வருவதல்ல கனவு. உங்களை உறங்கவிடாமல் செய்வதே கனவு".

9/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"அறிவுதான் உங்களை சிறந்தவர்களாகவும், பலமுள்ளவர்களாகவும் மாற்றுகிறது".

10/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"தோல்விகளை எதிர்கொள்ள  கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அதுதான் வெற்றிக்கான மிக முக்கியமான திறமை".