ನೀವು 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಈ ಅಪಾಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ...!

Mar 9, 2018, 06:55 PM IST
1/7

ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ...

2/7

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

3/7

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ...

 

4/7

ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದರು.

5/7

"ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ."- ಬಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೆರೆಡಿತ್ ಕೋಲ್ಸ್ 

6/7

"ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಾದ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೋಲೆಸ್ ಹೇಳಿದರು."

7/7

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಡೈರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.