ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

   

Apr 1, 2018, 11:18 AM IST
1/9

2/9

3/9

ಹಸನ್ಮುಖಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (All Pics Courtesy : Facebook @Sri Siddaganga Muth)

4/9

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

5/9

ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

6/9

ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

7/9

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು

8/9

ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

9/9

ಮಠದ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು