ಜೀ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019

       

  • Mar 20, 2019, 11:56 AM IST

ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೀ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ-ನಟಿಯರು.

1 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

2 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

3 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

4 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

5 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

6 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

7 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

8 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

9 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

10 /10

(Image Courtesy: Yogen Shah)

You May Like

Sponsored by Taboola