ಭಾಷೆ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು…! ಈಗ ನೀರಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ‘ಮಹಾ’ ಕ್ಯಾತೆ

  • Zee Media Bureau
  • May 26, 2024, 10:41 PM IST

ಭಾಷೆ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು…! ಈಗ ನೀರಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ‘ಮಹಾ’ ಕ್ಯಾತೆ

Trending News