മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ശോഭന വിവിധ ഭാവങ്ങളില്‍; ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം ...

മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ശോഭന വിവിധ ഭാവങ്ങളില്‍,
  • Jul 18, 2020, 01:00 AM IST

മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ശോഭന വിവിധ ഭാവങ്ങളില്‍,

മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ശോഭനയുടെ നൃത്ത ഭാവം

അഭിനയത്തിലും നൃത്തത്തിലും ഒരു പോലെ തിളങ്ങുന്ന ശോഭനയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍..

1 /7

ശോഭനയുടെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം

2 /7

ശോഭനയുടെ ഒരു മനോഹര ഭാവം 

3 /7

നടിയും നര്‍ത്തകിയുമായ ശോഭനയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രം 

4 /7

ശോഭനയുടെ ഒരു മനോഹര ഭാവം 

5 /7

മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ശോഭനയുടെ നൃത്ത ഭാവം 

6 /7

സാരിയില്‍ തിളങ്ങി ശോഭന 

7 /7

ശോഭന മോഡേണ്‍ ലുക്കില്‍ 

You May Like

Sponsored by Taboola