ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറവുള്ള 10 നഗരങ്ങൾ 2016

  • Jul 04, 2016, 12:39 PM IST
1 /10

10.വിന്ഢോക് (നമീബിയ) (Source: Mercer)

2 /10

9.കേപ് ടൗൺ ( ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)

3 /10

8.ബിശ്കെക് ( കിർഗിസ്ഥാൻ )

4 /10

7.ബ്ല്യാന്ടി ( മലാവി)

5 /10

6.ജൊഹ്യാനെസ്ബെര്‍ഗ് ( ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)

6 /10

5. മിന്സ്ക് ( ബെലാറസ് )

7 /10

4.ടുണിസ് ( ടുണീഷ്യ)

8 /10

3.കറാച്ചി ( പാകിസ്ഥാൻ)

9 /10

2. ഗാര്‍ബോറോണ്‍ (ബോട്സ്വാന)

10 /10

1.ല്യൂസാകാ (സാംബിയ) (Source: Mercer)

You May Like

Sponsored by Taboola