டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றியைக் கொண்டாட ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆதரவாளர்கள் ஒன்று திரண்டனர்.

டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றியைக் கொண்டாட ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆதரவாளர்கள் ஒன்று திரண்டனர்.

Feb 11, 2020, 03:19 PM IST

டெல்லி: டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றியைக் கொண்டாட ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆதரவாளர்கள் ஒன்று திரண்டனர்.

1/6

கெஜ்ரிவால் போன்று உடையணிந்த ஒரு சிறு குழந்தை

கெஜ்ரிவால் போன்று உடையணிந்த ஒரு சிறு குழந்தை

2/6

ஆதரவாளர் மகிழ்ச்சியில் நடனமாடுகிறார்

ஆதரவாளர் மகிழ்ச்சியில் நடனமாடுகிறார்

3/6

பெண் ஒருவர் வெற்றியைக் கொண்டாடுகிறாள்

பெண் ஒருவர் வெற்றியைக் கொண்டாடுகிறாள்

4/6

ஆம் ஆத்மி ஆதரவாளர்கள் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஆரவாரம்

ஆம் ஆத்மி ஆதரவாளர்கள் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஆரவாரம்

5/6

ஆம் ஆத்மி ஆதரவாளர்கள் கட்சி அலுவலகம் முன் கூடியிருக்கும் காட்சி

ஆம் ஆத்மி ஆதரவாளர்கள் கட்சி அலுவலகம் முன் கூடியிருக்கும் காட்சி

6/6

ஆதரவாளர்கள் கெஜ்ரிவாலின் முகமூடியுடன் கொண்டாடுகிறார்கள்

ஆதரவாளர்கள் கெஜ்ரிவாலின் முகமூடியுடன் கொண்டாடுகிறார்கள்