कौल महाराष्ट्राचा 

मतदार यादीतून नावं गायब होण्याला निवडणूक आयोग जबाबदार आहे का?