ઉલ્કા

આકાશમાં ચમકતી જોવા મળી વિચિત્ર વસ્તુ, જોઇને ડરી ગયા લોકો!

જો તમને આકાશમાં આગના ગોળા (Fireball) જેવી કોઈ વસ્તુ દેખાય તો આશ્ચર્ય થવું શક્ય છે. આવું જ કંઈક પ્યુર્ટો રિકો (Puerto Rico)માં થયું જ્યારે 22 ઓક્ટોબરના રોજ લોકોની નજર આકાશમાં અટકી ગઈ. લોકોએ જોયું કે તેજસ્વી પ્રકાશવાળો ગોળા જેવી કોઈ વસ્તુ એક દિશાથી બીજી દિશામાં જઈ રહી છે.

Oct 24, 2020, 09:51 AM IST