ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿದ್ದನು, ಯೋಧನಾಗಿದ್ದನು. ಅವರಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

Updated: Aug 8, 2020 , 10:30 AM IST
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ (Janmashtami) ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗೋಪಿ ಲೋಲನಿಗೆ  ತೊಟ್ಟಿಲು, ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ (Krishna) ಉಡುಗೆ ಹಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರೇಮದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ನಂದ ಕಿಶೋರ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರ ಸಾಕು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟವೇ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ಯೋಧ ಎಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೇ.  ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಜನರು ತಮಗನಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುರ್ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ರುಚಿ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಸತ್ತನು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಯೋಧನ ಒಡನಾಡಿ. ಅವರು ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರು - 'ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ'. 

ಇಂದು, ಗೀತಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತ್ಮವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆತ್ಮವು ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಆತ್ಮವು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಆತ್ಮ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ಮ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವರ್ತಮಾನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಯನಾಗಿದ್ದನು.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  ನಂತರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುಣಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ನಾರಾಯಣ ಸೇನೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು. ನಾವು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.