ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಹವನಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?

ಯಜ್ಞವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Updated: Sep 20, 2020 , 10:45 PM IST
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಹವನಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ (Hinduism)ದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಯಜ್ಞವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞದ ವಿವರಣೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ- ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ದೇವ ಶನಿದೇವ

ಯಜ್ಞ ಎಂದರೆ ಶುಭ ಕ್ರಿಯೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸತ್ಕರ್ಮ, ವೇದಸಮಿತ ಕರ್ಮ. ದೇವರ- ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರಿದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ- ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ Government Job ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಯಜ್ಞದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹವನ್ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹವನಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹವನ, ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಪ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ದೇವರು, ಅಹುತಿ, ವೇದ ಮಂತ್ರ, ರಿತ್ವಿಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹವನ್‌ ದಲ್ಲಿ, ಹವನ್ ಕುಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಹವಿಯನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಹವಿ , ಹವ್ಯಾ ಅಥವಾ ಹವಿಶ್ಯ ಎಂಬುದು ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹವನ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹವನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.