ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲಹೆ

Hair and Care: ಬಿಳಿ ಕೂದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

Hair and Care: ಬಿಳಿ ಕೂದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಏಕೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
 

Nov 3, 2019, 04:27 PM IST