ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ

ಶಕ್ತಿಯುತ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆ? ಈ 5 ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ!

ಶಕ್ತಿಯುತ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆ? ಈ 5 ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

Nov 1, 2019, 06:04 PM IST