close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

Government Holiday

ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 4ನೇ ಶನಿವಾರವೂ ಸಿಗಲಿದೆ ರಜೆ!

ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 4ನೇ ಶನಿವಾರವೂ ಸಿಗಲಿದೆ ರಜೆ!

ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Jun 12, 2019, 06:29 PM IST