കിടിലൻ ലുക്കുമായി അർജുന് കപൂർ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

 Courtesy: Arjun Kapoor/Instagram

ബ്ലു ടീഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ള നടന്റെ  ചിത്രങ്ങൾ വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി.

1 /5

2 /5

3 /5

4 /5

5 /5

You May Like

Sponsored by Taboola