ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલ

ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલની બેદરકારી, શ્વાન આવીને લેબર રૂમમાંથી બાળકને ઉપાળી ફાડી ખાધું

ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારીના કારણે એક મહિલાએ પોતાનું બાળક ગુમા વવાનો વારો આપ્યો છે. 

Apr 1, 2020, 04:03 PM IST