ઘરમાં ચોરી

વિકૃત ચોરની કરતૂત, મોબાઈલ ચોરી કર્યા બાદ પ્રિન્સીપાલની મહિલા મિત્રોને અશ્લીલ મેસેજ મોકલ્યાં

નારોલ પોલીસે હાલ તો મોબાઈલ ચોર સંજય પરમારની ધરપકડ કરી છે અને મહિલાને અશ્લીલ મેસેજ મોકલતા ચોરી અને આઈટી એકટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો

Aug 18, 2020, 08:40 AM IST