ચમત્કારી લાભ

નવરાત્રીમાં કરો દુર્ગા સપ્તશતીના આ 10 મંત્રોનો જાપ, થશે એકદમ ચમત્કારી લાભ

એવું કહેવાય છે કે નવરાત્રીમાં જે પણ ભક્તો માતાને પ્રસન્ન કરવામાં સફળ થાય છે તેના ભાગ્યના દરવાજા ખુલી જાય છે.

Oct 10, 2018, 08:20 AM IST