પ્રાથમિક સુવિધાનો અભવા

પ્રાથમિક સુવિધા માટે વડોદરાની 11 સોસાયટીના રહીશોએ કર્યો ચૂંટણીનો બહિષ્કાર

એક તરફ લોકસભાની ચૂંટણી માથે આવી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં મતદાન થાયએ મુજબનું આયોજન પણ કરી રહ્યું છે. તેવા સમયે વડોદરાના કલાલી વિસ્તારમાં આવેલ અગિયાર જેટલી સોસાયટીના રહીશો દવારા પ્રાથમિક સુવિધા નહિ મળવાને કારણે લોકસભાની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે. આ સોસાયટીઓમાં રહેતા પાંચ હજારથી વધુ મતદારો ચૂંટણીમાં મતદાન નહીં કરે.
 

Mar 31, 2019, 04:00 PM IST