મેગ્નેટિક

જો તમારી પાસે પણ છે આ ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ તો આજે જ બદલી દો, આવતીકાલથી થઇ જશે બંધ

જો તમારી પાસે મેગ્નેટિક સ્ટ્રિપવાળું જૂનું ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ છે તો તમે આજે જ બદલી દો. આવતીકાલ એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2019થી આ કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે. મેગ્નેટિક સ્ટ્રિપ (મેગ્નેટિક સ્ટ્રિપ એટલે કે કાળી પટ્ટી)વાળા કાર્ડ વડે તમારો બેંક ડેટા ચોરી થવાનો ખતરો હોય છે. 

Dec 31, 2018, 12:33 PM IST