વિજય ચોક

Beating Retreat 2020: બીટિંગ રિટ્રીટ પર પ્રથમવાર વંદે માતરમ્, જાણો બીજું શું છે ખાસ

ચાર દિવસ સુધી ચાલનારા ગણતંત્ર દિવસ રમારોહનું સમાપન બીટિંગ રિટ્રીટની સાથે થાય છે. 26 જાન્યુઆરીના ગણતંત્ર દિવસ સમારોહની જેમ Beating Retreat કાર્યક્રમ પણ જોવા લાયક હોય છે. 
 

Jan 29, 2020, 06:12 PM IST

આજે દિલ્હીમાં બીટિંગ રિટ્રીટ સેરેમની, 69 વર્ષના ઈતિહાસમાં બે વાર કેન્સલ કરાયો હતો આ સમારોહ

 દર વર્ષે ગણતંત્ર દિવસના સમારોહ બાદ થતી બીટિંગ ધ રિટ્રીટ સેરેમની દરેક દેશવાસીઓ માટે ખાસ બની રહી છે. પરેડની સમાપનના ભારરૂપે બીટિંગ રિટ્રીટ સેરેમની દિલ્હીના વિજયચોકમાં યોજાય છે. 

Jan 29, 2019, 08:24 AM IST