સુકન્યા સમૃદ્ધી

1 ઓક્ટોબરથી લાગુ થઇ રહ્યા છે આ 5 નિયમ, પડશે તમારા ખિસ્સા પર અસર

સરકારના નિર્ણયો તેમદ બજારમાં થયેલા ફરેફારોથી 1 ઓક્ટોબરથી આપણા ખિસ્સા પર અસર જોવા મળશે. જોકે ખિસ્સા પર ભાર વધવાની સાથે થોડી રાહત પણ મળવાના અણસાર છે. આવો જાણીએ કે 1 ઓક્ટોબરથી આપણા જીવનમાં કયા ફેરફાર થવાના છે.

Oct 1, 2018, 10:20 AM IST