pm kisan tractor yojana

PM Kisan Tractor Yojana: દેશના ખેડૂતોને આનંદો! કેન્દ્ર સરકાર આ યોજના હેઠળ આપે છે 50% સબસિડી

કેન્દ્ર સરકાર હવે ટ્રેક્ટર ખરીદવા પર સબસિડી આપી રહી છે. આ સબસિડી 'PM કિસાન ટ્રેક્ટર યોજના' (PM Kisan Tractor Yojana) હેઠળ આપવામાં આવી રહી છે. 

Oct 26, 2021, 04:33 PM IST