પંચમહાલ લોકસભા બેઠક માટે કોંગ્રેસે ઉમેદવાર તરીકે ગુલાબસિંહ ચૌહાણની કરી પસંદગી

Congress fields Gulabsinh Chauhan as candidate from Panchmahal LS seat; Expresses confidence of victory

Trending news