કંચનજંગા એક્સપ્રેસ દુર્ઘટનાઃ ઘટના સ્થળની વર્તમાન સ્થિતિના ડ્રોન વિઝ્યુઅલ, અકસ્માતમાં થયા હતા 8 લોકના મોત

કંચનજંગા એક્સપ્રેસ દુર્ઘટનાઃ ઘટના સ્થળની વર્તમાન સ્થિતિના ડ્રોન વિઝ્યુઅલ, અકસ્માતમાં થયા હતા 8 લોકના મોત

Trending news