લાંબા સમય બાદ ડાંગના વઘઇમાં વરસાદ વરસ્યો, વાતાવરણમાં ઠંડક સાથે લોકોને ગરમીથી રાહત...

Rain in Waghai area of Dang district

Trending news