ಚಂದ್ರಯಾನ್ -2 ರ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ NASA

ನಾಸಾ ತನ್ನ ಲೂನಾರ್ ರೆಕಾನೈಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ (LRO) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೈಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್  ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿದಿರುವಾಗ ರಚಿತವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ.

Updated: Dec 3, 2019 , 07:55 AM IST
ಚಂದ್ರಯಾನ್ -2 ರ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ NASA

ನಾಸಾ ಮಂಗಳವಾರ ಚಂದ್ರಯಾನ್ -2 ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಥಳದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡರ್ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಜೊತೆಗಿನ ನಿಗದಿತ ಸಾಫ್ಟ್-ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ನಾಸಾ ತನ್ನ ಲೂನಾರ್ ರೆಕಾನೈಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ (LRO) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೈಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್  ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿದಿರುವಾಗ ರಚಿತವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ.

"ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ (ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯತೆ). ನೀಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್‌ಗಳು ರೆಗೋಲಿತ್ ಅನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ." ಎಸ್ "ಷಣ್ಮುಗ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಗುರುತಿಸಿದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. "ಷಣ್ಮುಗ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು LRO ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, LROC ತಂಡವು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಸ್ರೋದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕೇವಲ 2.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇಳಿದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೋ ಅವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 14 ದಿನಗಳ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ನಯವಾದ ಬಯಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಟಚ್‌ಡೌನ್ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7) ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೋ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಷಣ್ಮುಗ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು LRO ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್‌ಆರ್‌ಒಸಿ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ  ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಲೂನಾರ್ ರೆಕಾನೈಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸೈಟ್ನ ಮೊದಲ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ವಿಕ್ರಮ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮೊಸಾಯಿಕ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದ ಎರಡು ಚಿತ್ರ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ (0.7 ಮೀಟರ್) ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು (72 ° ಘಟನೆ ಕೋನ) ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಷಣ್ಮುಗಾ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ 750 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೊದಲ ಮೊಸಾಯಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ (1.3 ಮೀಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು, 84 ° ಘಟನೆ ಕೋನ) ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಪ್ರಭಾವದ ಕುಳಿ, ಕಿರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸುಮಾರು 2x2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನೆರಳು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.