ಇಂಡೋ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಪೆಂಗಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಫೋಟೋಸ್ ಬಹಿರಂಗ

ಇಂಡೋ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಲಡಾಖ್‌ನ ಪೆಂಗಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಲುಕುಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

Jun 25, 2020, 02:28 PM IST

ಲಡಾಖ್: ಜೂನ್ 15 ರ ರಾತ್ರಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧೀರ ಸೈನಿಕರು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಗಾಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಗಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆಯದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಲಡಾಖ್‌ನ ಪೆಂಗಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಲುಕುಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆಂಗೊಂಗ್‌ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 2020ರ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

1/4

ಪೆಂಗೊಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

2/4

ಪೆಂಗೊಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

3/4

ಪೆಂಗೊಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

4/4

ಪೆಂಗೊಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ