ಆನಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್

ಉಬರ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ 4.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬಹುಮಾನ

ಉಬರ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ 4.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬಹುಮಾನ

ಜಾಗತಿಕ ಸವಾರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಉಬರ್ ಈಗ ತನ್ನ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿನ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಂಶೋಧಕ ಆನಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ 4.6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದೆ.

Sep 16, 2019, 02:16 PM IST