Martyrdom Police

ಹುತಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಹುತಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಚಾಣಾಕ್ಷಪುರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪೆರೇಡ್) ನಡೆಸಿದರು.

Nov 8, 2019, 08:23 PM IST