ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

  

Updated: May 22, 2018, 09:04 AM IST
ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

ഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡോയിലിന്‍റെ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വിലയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകും. കര്‍ണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് കുറഞ്ഞുനിന്ന പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വില  തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ്‌ പോലെയാണ് ഓടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.  

ഇന്നത്തെ പെട്രോളിന്‍റെ വില 76.87 രൂപയും,ഡീസലിന്‍റെ വില 68.08 രൂപയുമാണ്. 

https://www.iocl.com/TotalProductList.aspx