2050 ഓടെ ലോകത്ത് പക്ഷാഘാത മരണങ്ങള്‍ ഒരുകോടിയായി ഉയരുമെന്ന് പഠനം.

Study says by 2050, stroke deaths in the world will rise

  • Zee Media Bureau
  • Oct 13, 2023, 08:30 PM IST

Study says by 2050, stroke deaths in the world will rise

Trending News