maine medical center

பிரசவ வார்டில் பணியாற்றும் 9 செவலியர்கலும் ஒரே நேரத்தில் கர்ப்பம்!!

பிரசவ வார்டில் பணியாற்றும் 9 செவலியர்கலும் ஒரே நேரத்தில் கர்ப்பம்!!

அமெரிக்காவில் மகப்பேறு பிரிவில் பணிபுரியும், 9 செவிலியர்கள் ஒரே நேரத்தில் கர்ப்பமடைந்துள்ளனர்.

Mar 27, 2019, 11:05 AM IST