wrap around gowns

நடுத்தர இருக்கைகளை காலியாக வைத்திருங்கள்: விமானங்களுக்கு DGCA உத்தரவு!

நடுத்தர இருக்கைகளை காலியாக வைத்திருங்கள்: விமானங்களுக்கு DGCA உத்தரவு!

சிவில் ஏவியேஷன் இயக்குநரகம் (DGCA) திங்களன்று விமான நிறுவனங்களில் விமானங்களில் இடங்களை ஒதுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது!

Jun 1, 2020, 04:21 PM IST