பத்திரனா-வுக்காக 5 நிமிடம் ஆட்டத்தை நிறுத்திய தோனி

மைதானத்தை விட்டு வெளியேறிய பத்திரனா 9 நிமிடங்கள் கழித்து வந்த நிலையில், அவருக்காக தோனி மற்றும் சக வீரர்கள் நடுவரிடம் வாதிட்டனர்.

மைதானத்தை விட்டு வெளியேறிய பத்திரனா 9 நிமிடங்கள் கழித்து வந்த நிலையில், அவருக்காக தோனி மற்றும் சக வீரர்கள் நடுவரிடம் வாதிட்டனர்.

Trending News