தமிழ்நாட்டுக்கு மோடி அரசு நிதி ஒதுக்குவதில்லை - ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு

மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு முறையாக நிதி ஒதுக்குவது இல்லை என கோயம்புத்தூரில் ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு

மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு முறையாக நிதி ஒதுக்குவது இல்லை என கோயம்புத்தூரில் ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு

Trending News