ડે ગવર્નર એન વિશ્વનાથ

અમદાવાદમાં નાગરિક સહકારી બેંકીંગ ક્ષેત્રની કોન્ફરન્સ યોજાશે, ડે. ગવર્નર એન. વિશ્વનાથન ઉદ્દઘાટન કરશે

200 થી વધુ શહેરી સહકારી બેંકોના પ્રતિનિધિઓ આ બે દિવસના સમારંભમાં હાજરી આપશે, જેમાં સેમિનાર, પેનલ ચર્ચાઓ અને પ્રદર્શન યોજાશે.

Aug 2, 2018, 09:19 AM IST