ડોક્યૂમેન્ટ

તમારી Loan ચૂકવ્યા બાદ આ ડોક્યૂમેન્ટ લેવાનું ભૂલશો નહી, નહી તો મુસિબતમાં મુકાઇ જશો!

પ્રોપર્ટીની અગેંસ્ટ લોન લેવાની પ્રક્રિયા હોમ લોન જેવી જ છે. લોન અગેંસ્ટ પ્રોપર્ટીમાં માલિકાના હક લોન લેનાર પાસે હોય છે. જોકે બેંક પાસે અધિકાર હોય છે કે તે ડિફોલ્ડર હોય તો પ્રોપર્ટીને જપ્ત કરી લે. 

Jul 21, 2020, 09:13 PM IST