રહસ્યમય મોત

સુરતમાં એક પરપ્રાંતીયનું રહસ્યમય મોત, અમરોલી પોલીસે માર માર્યાનો આક્ષેપ

અમરોલી અજની ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં પરપ્રાંતીયો દ્વારા જે હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં સામેલ એક પરપ્રાંતીયનું રહસ્યમય મોત થયું છે.
 

May 16, 2020, 07:31 AM IST