વજાહત હબીબુલ્લાહ

શાહીન બાગઃ વાર્તાકાર હબીબુલ્લાહની એફિડેવિટ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સોમવારે સુનાવણી

એફિડેવિટમાં કહ્યું છે કે સરકારે વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ લોકો સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

Feb 23, 2020, 03:42 PM IST